human-paintings

De figuratieve taferelen op de schilderijen zijn thema’s met daarin de mens en zijn emotionele gewaarwordingen. Deze soulscapes kunnen vol dynamiek en ruimtelijkheid zijn, maar er is ook plaats voor bezinning. Ieder mens beleeft namelijk zijn omgeving met een individuele passie. Deze ervaringen zijn niet altijd te verwoorden. Verrassend is het daarom deze emoties in een schilderij terug te vinden. Het expressionistische kleurgebruik maakt deze emotionele gewaarwordingen tastbaar. Dit geeft aan het gevoel van hartstocht bestaansrecht. Deze geschilderde voorstellingen vormen een spiegel van de geest. Door de geabstraheerde vormentaal van de voorstelling blijft de essentie ervan overeind.

 
open planet
80 x 80 cm
acryl on 3D-canvas